aqua ball ● Voda je najdôležitejšou zložkou nášho tela. Jej obsah v ľudskom tele činí 60-80% a preto kvalita tejto vody má výrazný vplyv na zdravé fungovanie organizmu. Strata rovnováhy pH v tele môže spôsobovať choroby, ktoré často označujeme slovami “zlá látková výmena” alebo “zlý metabolizmus”. Pre náš každodenný život je veľmi podstatný dostatočný prísun alkalickej (zásaditej) vody, ktorá napr. udržiava priemerné pH krvy okolo hodnoty 7,4. Zariadenie IPS optimálne zvyšuje pH vody a vytvára takúto alkalicku vodu. Veľkou výhodou je aj schopnosť systému IPS ionizovať vodu. Ionizovaná voda má inú štruktúru ako voda obyčajná. Molekuly vody sa zhlukujú dohromady pričom v obyčajnej vode sa zvyčajne spája 12-18 molekúl. Toto množstvo je príliš veľké na to, aby sa voda mohla dostať cez bunkovú membránu a bola správne vstrebaná. V ionizovanej zásaditej vode sa spája iba 6 molekúl, čo umožňuje oveľa jednoduchšie prestup vody do buniek.

 

aqua ball

 

Ionizovaná voda
● zmiernenie kožních a reumatických ťažkostí
● zmiernenie žalúdočných a črevných ťažkostí
● posilnenie procesov látkovej výmeny
● posilnenie detoxikácie
● stabilizácia krvného obehu
● pozitívny vplyv na zloženie krvi
● urýchlenie hojenia rán
● zlepšenie fyzickej a psychickej rovnováhy
● zníženie citlivosti na zmeny počasia
● zlepšenie chuti a dlhšia fyzická sviežosť

 

 

aqua ball Tvrdosť vody
● Tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Do vôd sa dostávajú lúhovaním vápencov a dolomitov. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá negatívne účinky na zdravie človeka. Naopak, zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu