aqua ball ● Voda je nejdůležitější složkou našeho těla. Její obsah v lidském těle činí 60-80% a proto kvalita této vody má výrazný vliv na zdravé fungování organismu. Ztráta rovnováhy pH v těle může způsobovat nemoci, které často označujeme slovy "špatná látková výměna" nebo "špatný metabolismus". Pro náš každodenní život je velmi podstatný dostatečný přísun alkalické (zásadité) vody, která např. udržuje průměrné pH krve kolem hodnoty 7,4. Zařízení IPS optimálně zvyšuje pH vody a vytváří takovou alkalickými vodu. Velkou výhodou je i schopnost systému IPS ionizovat vodu. Ionizovaná voda má jinou strukturu než voda obyčejná. Molekuly vody se shlukují dohromady přičemž v obyčejné vodě se obvykle spojuje 12-18 molekul. Toto množství je příliš velké na to, aby se voda mohla dostat přes buněčnou membránu a byla správně vstřebána. V ionizované zásadité vodě se spojuje pouze 6 molekul, což umožňuje mnohem jednodušší přestup vody do buněk.

 

aqua ball

 

● zmírnění kožních a revmatických potíží
● zmírnění žaludečních a střevních potíží
● posílení procesů látkové výměny
● posílení detoxikace
● stabilizace krevního oběhu
● pozitivní vliv na složení krve
● urychlení hojení ran
● zlepšení fyzické a psychické rovnováhy
● snížení citlivosti na změny počasí
● zlepšení chuti a delší fyzická svěžest

 

 

● Tvrdostí vody rozumíme součet obsahu vápníku a hořčíku ve vodě. Do vod se dostávají louhováním vápenců a dolomitů. Vápník, který tvoří hlavní část tvrdosti vody, nemá negativní účinky na zdraví člověka. Naopak, ze zdravotního hlediska dáváme přednost tvrdší vodě. Statisticky bylo zjištěno, že v oblastech, kde pitná voda obsahuje vyšší koncentrace vápníku a hořčíku, se u obyvatelstva vyskytuje méně kardiovaskulárních onemocnění.